Hvem er vi

Tømmerup Fri- og Efterskole er beliggende i Kalundborg på Sjælland og består af en friskole med 200 elever og en efterskole med 90 elever. Derudover er der tilknyttet en fribørnehave med plads til 30 børn.

Herunder findes en række links, som giver adgang til informationer af fælles karakter for begge skoleformer.

Skolens værdigrundlag

Skolens logo

Skolens vedtægter  (Godkendt af UVM d. 27.10.2011, senest revideret d. 26.06.2023)

Skolens bestyrelse

Skolens ledelse og administration

Sorg- og kriseplan

Friskoleloven

Efterskoleloven

Karaktergennemsnit – friskolen

Karaktergennemsnit – efterskolen

Overgang til uddannelse – statistik fra UVM – friskolen

Overgang til uddannelse – statistik fra UVM – efterskolen