Om skolen

Skolen er en del af Tømmerup Fri- og Efterskole og er dermed en “kombineret skole”, der består af både Tømmerup Friskole, Tømmerup Efterskole og også Tømmerup Friluftsbørnehave. Der går 200 elever i friskolen, 92 elever i efterskolen og 42 børn i  børnehaven.

Tømmerup Friskole er en velfungerende fri grundskole, der lægger vægt på elevernes faglighed og trivsel. Vi har elever fra 0. til 9. klasse, så hos os kan man som elev få en tryg skolegang fra ”start til slut”.

Vi har overskuelige klasser med normalt 18-20 elever i klassen. Vi tror, det kan være med til at give børnene de bedste og mest optimale læringsmiljøer.

Leg og bevægelse er en stor del af undervisningen, og vi er tit ude. Vi bruger lokalmiljøet rigtigt meget og er ofte i “Loch Ness” (det lokale naturområde), i Kalundborg og Gisseløre eller tager bussen ud på Røsnæs.

Alle elever har en iPad stillet til rådighed. Undervisningen kan dermed nemt bringes ud af klasseværelset, og elevernes kreativitet i forhold til valg af produktform ved opgaveløsning kan styrkes. Dette sker ved at give videre rammer for anvendelsen af teknologien med billeder, film, multimediebrug mv.

Sang og musik fylder meget på skolen. Vi har morgensamling hver dag, og vi har også den store forårsfest, hvor alle klasser optræder med et musiknummer, og hvor alle overbygningseleverne opfører årets musical.

Historien

I slutningen af 1800-tallet startede fire landsbyskoler i Tømmerup Sogn. I 1868 blev der oprettet en friskole i Ubberup, i 1875 i Tømmerup og i 1880 blev der oprettet 2 skoler i Kåstrup.

I 1911 var der brug for en større samlet skole, og skolerne blev derfor slået sammen til Tømmerup Friskole, og der blev bygget en ny skolebygning midt i sognet. Den nye friskole, Tømmerup Friskole, startede med elever den 5. november 1911. Der startede 73 børn fra 46 familier.

Allerede i 1919 foreslog skolens formand at man skulle oprette en efterskole. Der gik dog nogle år, inden der kom en efterskole ind under friskolens regi. I stedet var der en kommunal efterskole, der eksisterede frem til 1933. Først i november 1958 begyndte det første efterskolehold på skolen.

Skolen er derfor en kombineret skole med både friskole og efterskole. Der er 16 kombineret skoler, hvoraf de fire ligger på Vestsjælland.

Den 17. august 2017 åbnede Tømmerup Fribørnehave, som i 2023 skiftede navn til Tømmerup Friluftsbørnehave. Børnehaven startede med at være normeret til 30 børn, men det blev hurtigt klart, at børnehaven var populær og senere blev vi godkendt til en normering på 42 børn i alderen 3 – 6 år.

I dag er skolen en moderne institution, der består af tre afdelinger. Der er 200 friskoleelever, 92 efterskoleelever og 42 børn i børnehaven. Der er ca. 60 ansatte fordelt på alle afdelinger.