Under­visning

Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. På Tømmerup Friskole skal undervisningen, som minimum, have samme slutmål som folkeskolen.

Skolen arbejder ud fra Folkeskolens fælles mål. Efter 9. klasse går eleverne på Tømmerup Friskole til FP9, som er folkeskolens 9. klasseprøve. Skolen afholder dog ikke prøve i kristendom.

Tryk herunder for at se Folkeskolens fælles mål samt læseplaner i de enkelte fag.

Læs mere ved at klikke på de enkelte fag.

Biologi Børnehaveklasse Dansk Engelsk Fysik/kemi Geografi Historie Håndværk og design Idræt Kristendom Madkundskab Matematik Musik Natur/teknologi Samfundsfag Tysk

Valgfag i 7. og 8. klasse: Eleverne kan vælger mellem Musik og Håndværk og Design. Begge valgfag er 2-årige og  afsluttes med en eksamen i 8. klasse.

Undervisningsplaner for fag der ikke følger Fælles Mål

Team i 0. - 2. kl.

I 0. – 2. kl. præsenteres eleverne for faget Tema. Det er typisk skemalagt som en hel ugentlig skoledag på 5 lektioner.

I Tema kan der både kan arbejdes klassevis, men også holdopdelt på tværs af de tre klasser, alt efter hvad der giver mest mening ift. det pågældende emne.

Ofte er faget struktureret emnebasseret, således at der fx arbejdes med Krible-krable-dyr, Cirkus, Trafik, eller Min familie over flere uger.

Det tilstræbes at tilgå de fleste emner på mange forskellige måder, så der vil ofte indgå bevægelse, taktile opgaver, lege, ture ud af huset.

I Tema vil eleverne også blive præsenteret for engelsk. Nogle gange lagt ind under det enkelte emne, andre gange som en særskilt lektion.

Krea

Fra 3.-6. kl. har eleverne faget Krea på skemaet med 2-3 ugentlige lektioner.

Faget indeholder elementer fra både håndarbejde og sløjd, og der er stort fokus på ”den røde tråd”, så eleverne får fornemmelse for, at deres håndværksmæssige kunnen, kan benyttes bredt.

I 5.-6. kl. vil eleverne desuden også have madkundskab, der kan være med til at understrege værdibegrebet livsduelighed.

Krea er tænkt som en forberedelse til den store obligatoriske projektopgave, eleverne skal arbejde med i både 7. – 9.kl.

Morgensamling

Skoledagen indledes med morgensamling, hvor der typisk synges to sange fra Højskolesangbogen.

For at understrege vores Grundtvig/Koldske rødder, bliver Fadervor oplæst af den voksne, som står for morgensamlingen.

Morgensamlingen vil derudover være en kort fortælling, et oplysende indslag, eller nogle elever som fremviser et produkt eller andet fra deres undervisning.

Fødselsdage fejres med fælles fødselsdagssang til morgensamling.

 

Uddannelsesstatistik
UVM's databank