Skolepenge

Skoleåret 2023-2024

Indmeldelsesgebyr: 500,- kr. pr. barn betales ved indmeldelsen

Første barn: 1610,- kr. pr. måned i 11 mdr.
Andet barn: 885,- kr. pr. måned i 11 mdr.
Efterfølgende børn: 500,- kr. pr. måned i 11 mdr.

Skolepenge er inkl. alle undervisningsmaterialer incl. iPad, ekskursioner og ture, lejrskoler. Dog betaler elever selv for frokost på skilejrskolen i 7./8. kl. og for frokost og aftensmad på udlandsturen i 9. kl.

 

Lejrskoler – fra og med skoleåret 2024/25

  • Udlandstur i 9. kl.: Skolen betaler 3500 kr pr. elev. Elever betaler selv for frokost og aftensmad.
  • Skitur i 7.-8. klasse: Egenbetaling på 1100 kr. Beløbet deles ud over skolepengene med 100 kr. pr rate i det skoleår, eleven skal på skitur.
  • Fælleslejrskole hvert 5. år: Egenbetaling på 300 kr.
  • Bornholm, 6. klasse: Ingen egenbetaling
  • Hytteture i de mindre klasser: Ingen egenbetaling

 

SFO

Skoleåret 2023-2024

Eftermiddag incl. morgenmodul : 1235,- kr. pr. måned i 11 mdr.
Eftermiddagsmodul : 940,- kr. pr. måned i 11 mdr.
Morgenmodul: 540,- kr. pr. måned i 11 mdr.

Ekstra betaling for pasning i efterårsferien, vinterferien samt indelukkede fridage/påskedage: 500,- kr. pr. uge. (indelukkende fridage + påskedagene tæller som 1 uge.)

Der er ikke søskendemoderation i forældrebetalingen til fritidsordningen.