Bestyrel­sen

Skolens officielle navn er Tømmerup Fri- og Efterskole og består af Tømmerup Friskole, Tømmerup Efterskole og Tømmerup Friluftsbørnehave. Skolen er en selvejende institution. Generalforsamlingen er skolens øverste myndighed. I generalforsamlingen deltager forældre til børn i friskolen samt medlemmer af skolekredsen.

Bestyrelsen (4 fra forældrekredsen og 3 fra skolekredsen) vælges hvert år på skolens generalforsamling i slutningen af april måned. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen, den daglige ledelse varetages af skolens forstander.

Til bestyrelsesmøderne deltager derudover en repræsentanter fra børnehavens forældrebestyrelse, en repræsentant for årets efterskoleforældre, medarbejderrepræsentanter fra skolens afdelinger og ledelsen.

Bestyrelsen har nedsat forskellige underudvalg, som er sammensat af medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen holder ca. 6 møder om året, derudover afholdes der en del udvalgsmøder afhængig af behovet.

 

Bestyrel­ses­med­lem­mer

Vivi Thorndal, formand
Thomas Pedersen, næstformand
Julie Farlov
Sofie Kock Jensen
Tanja Pedersen
Julie Johansen
Thomas Jensen

Lasse Foersom, suppleant, forældrekredsen
Kristine Benn, suppleant, skolekredsen

Lars Allerup Jacobsen, forstander
Pernille Kallehave Larsen, leder af børnehaven
Pernille Thestrup, viceskoleleder
Jonas Gindesgaard, viceforstander

Vibeke Høy, medarbejderrepræsentant
Aase Møller, medarbejderrepræsentant

Michael Frederiksen, forældrerepræsentant fra børnehaven
Dorthe Dugbæk, forældrerepræsentant fra efterskoleholdet