Skole­kred­sen

Skolekredsen består af personer, der er interesseret i skolens virke, formål og idegrundlag. Det kan være tidligere elever, naboer til skolen, bedsteforældre eller andre pårørende til skolens elever eller andre, som ønsker at støtte en lokal fri- og efterskole. Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. Forældrekredsens medlemmer er automatisk medlem af skolekredsen.

Som skolekredsmedlem har du mulighed for at støtte skolen og bakke op om såvel skolens dagligdag som øvrige arrangementer. Du er f.eks. velkommen til at deltage i friskolens traditionelle morgensang hver morgen kl. 9.30.

Som skolekredsmedlem har du medindflydelse og ansvar for, hvem der skal vælges ind i bestyrelsen på den årlige generalforsamling. Som skolekredsmedlem har du desuden mulighed for selv at blive valgt ind i skolens bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode ad gangen.

Skolekredsen er på denne baggrund skolens bagland.

Som medlem af skolekredsen for Tømmerup Fri- og Efterskole vil du modtage:

  • Indbydelse til relevante arrangementer på skolen, fx friskolens forårsfest, efterskolens dramaforestilling, friskolens juletræsfest, samt diverse relevante foredrag i løbet af skoleåret.
  • Have mulighed for at stemme på generalforsmalingen og opstille til bestyrelsen.

Kontingent for medlemskab af skolekredsen koster 200 kr. og gælder for et skoleår fra august – juni. Ansøgning om medlemskab kan sendes til skolens kontor på kontor@tfe.dk eller skolen kan kontaktes på telefon 59 50 72 99.

Læs mere om efterskolen