TILSYN MED FRISKOLENS UNDERVISNING

Der skal føres tilsyn med at undervisningen i en friskol, som minimum står mål med, hvad man kan forvente i folkeskolen.

Ifølge friskoleloven er det friskolens forældre, der har ansvaret for tilsynet med friskolen. Friskoleforældrene vælger en eller flere tilsynsførende til at foretage tilsynet. I praksis foregår det ved et valg i forbindelse med generalforsamlingen. Den tilsynsførende kommer på besøg nogle gange i løbet af året og besøger skolen og følger undervisningen.

Vores tilsynsførende i friskolen er Calle Nørvig, Holbæk. Calle Nørvig er genvalgt af forældrene for en 2-årig periode på møde den 19. april 2022.

Fra skoleåret 2024/24 er Niels Christian Buch valgt som tilsynsførende. Niels Christian er valgt for en to-årig periode.

Klik herunder for at læse den aktuelle tilsynserklæring.

TILSYNSERKLÆRINGEN 2023/24

I det nedenstående er samlet en række obligatoriske links omkring friskolen.

Vedtægterne er godkendt af UVM d. 27.10.2011.
Senest revideret d. 26.06.2023.
Offentliggjort d. 26.06.23.

Skolens vedtægter

Læs om friskolens nøgletal og statistik fra UVM

Nøgletal fra UVM og Danmarks Statistik