Pædagogisk læreplan for fribørne­haven.

Fribørnehaven er omfattet af loven om daginstitutioner, hvor et af kravene er, at der til enhver tid skal foreligge en opdateret pædagogisk læreplan, der beskriver den pædagogik, der arbejdes efter i institutionen.

Pædagogisk læreplan